VODOOPSKRBNA MREŽA NASELJA VRELO KORENIČKO

Dana, 08.srpnja 2021.godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko između Vodovoda Korenica kao investitora i Energoprojekt 88 d.o.o. kao odabranog najpovoljnijeg ponuditelja(izvođač) . Vrijednost projekta je 2.566.715,00 kn. Projekt sufinanciraju Hrvatske vode i Općina Plitvička jezera. Ukupna dužina izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda je 3067m i izvodit će se uz glavnu, te sporedne ceste naselja Vrelo Koreničko. Rok izvođenja radova je 9 mjeseci. Početak radova je planiran u kolovozu.