Vodoopskrba

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Korenica sastoji se od tri vodoopskrbna sustava:

1.vodoopskrbni sustav Vrelo Koreničko
2.vodoopskrbni sustav Čujić Krčevina –Vaganac
3.vodoopskrbni sustav Smoljanac -Rončevica

Za vodovod Korenica-Bjelopolje koristi se voda sa izvora Vrelo kapaciteta 30 l/s koji se nalazi na koti 700 m.n.m.. Iz ovog izvora izravno se gravitacijski opskrbljuju sva naselja Krbavskog polja i Bjelopolja. Problem ovog vodovoda je nepostojanje vodosprema kako bi se zadovoljili protupožarni uvjeti – opasnost od nemogućnosti gašenja požara u području NP Plitvička Jezera.

Do danas je zamijenjeno oko 80% glavnih cjevovoda u duljini 8 km te je potrebno izmijeniti još 4 km glavnih cjevovoda te izgraditi 9 km novog magistralnog cjevovoda Koreničko Vrelo – Prijeboj.

Materijali starih cjevovoda su pretežno: AC (40 %), novougrađeni ductil (30%), PEHD (20%) i PVC (10%). Prosječni gubici vode na cjevovodima su oko 50%. Godišnje se korisnicima isporuči oko 160 000 m³ vode uz postotak priključenosti stanovništva od 95%.

Za potrebe Nacionalnog parka voda se crpi iz jezera Kozjak na nadmorskoj visini od 534 m. Pored samog jezera smještena je crpna stanica Kozjak koja tlači vodu u filtrirnicu. Iz filtrirnice voda ide u dva smjera. Prvi smjer je prema vodospremama Rapajinka i Medveđak. Drugi smjer je prema vodospremama Velika poljana, Jezerce i Bilice. U sklopu filtrirnice nalazi se crpna stanica koja tlači vodu u vodospremu Velika poljana. U sklopu vodospreme Velika poljana je crpna stanica koja tlači vodu u vodospremu Jezerce. U naselju Jezerce je crpna stanica koja tlači vodu u vodospremu Bilice. Iz Bilca je potrebno rekonstruirati vodovod Čujića Krčevina kapaciteta 15 l/s (vodovod izgrađen 1908. g.) te gravitacijski dovodi do vodospreme Ličko Petrovo Selo zapremine 300 m3 na kotu 407 m.n.m. te dalje prema potrošačima.

Svi navedeni sustavi su dotrajali, velikim dijelom izgrađeni od zastarjelih materijala sa gubicima na vodoopskrbnoj mreži. Prosječni gubici vode na cjevovodima su oko 60%. Godišnje se korisnicima isporuči oko 700 000 m³ vode, dok se drugim sustavima isporuči 300 000 m³ pitke vode uz postotak priključenosti stanovništva od 95 %.

Prekidi u vodoopskrbi se događaju prilikom popravaka cjevovoda pošto su isti izgrađeni bez potrebnog broja zasunskih okana te uličnih ventila. Svake godine u ljetnim mjesecima zbog velike potrošnje i nedovoljnih količina isporučene vode dolazi do opasnosti od prekida isporuke vode.