SANACIJA SANITARNE KANALIZACIJE DIJELA NASELJA MUKINJE

Jučer, 16. prosinca 2019. godine je potpisan Ugovor o izvođenju radova sanaciji sanitarne kanalizacije dijela naselja Mukinje. Ugovor je vrijedan 3.499.550,00 kn bez PDV-a, sufinanciraju ga Hrvatske vode 80%, a Općina Plitvička jezera 20%. Početak radova je planiran u siječnju 2020.godine, a završetak do lipnja 2020. Realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati stanja sustava odvodnje naselja Mukinje.