Rekonstrukcija cjevovoda Korenica – Bjelopolje

U suradnji s Hrvatskim Vodama nastavilo se sa realizacijom započetih aktivnosti na rekonstrukciji cjevovoda Korenica – Bjelopolje te je zamjenjeno cca 900 m starih i dotrajalih azbest-cementnih cijevi sa novim ductilnim cjevovodom.

Zamjenom cjevovoda na toj dionici gubici vode su uklonjeni u potpunosti te je naselje Bjelopolje i u elementarnoj nepogodi suši imalo dostatne količine pitke vode.

cjevovod-korenica-bjelopolje