ZAPOČELO INVESTICIJSKO IZMJEŠTANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA CJEVOVODU KORENICA-BJELOPOLJE

ZAPOČELO INVESTICIJSKO IZMJEŠTANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA CJEVOVODU KORENICA-BJELOPOLJE

Dana 19. 10. 2017. godine je započelo investicijsko izmještanje kućnih priključaka sa postojećeg azbest cementnog cjevovoda, izgrađenog 60-ih godina prošlog stoljeća, na novoizgrađeni ductil cjevovod Korenica-Bjelopolje u dužini od 5,5 km uz državnu cestu DC1 izgrađen 2015 godine, koji je Uporabnu dozvolu dobio u 2016. godini.
Vodovod Korenica d.o.o. zajedno sa Hrvatskim vodama i općinom Plitvička jezera osigurao je sredstva u iznosu od 500.000. kn i započeo investicijsko izmještanje kućnih priključaka.
Gubitci vode u vodoopskrbnom sustavu na području općine Plitvička jezera čine oko 80 % zahvaćene količine vode. Cilj ovog zahvata je smanjenje gubitaka vode u sustavu vodoopskrbe naselja Korenica. Ovi radovi su početak ciklusa radova koji se planiraju izvesti u narednim godinama sa ciljem ukupnog smanjenja gubitaka na cijelom području općine Plitvička jezera.
Uz radove sanacije, izgradnje i zamjene cjevovoda predviđa se i modernizacija po pitanju nadzorno-upravljačkog sustava kojim bi se pratila potrošnja u realnom vremenu, a što je svakako osnovni preduvjet smanjenja gubitaka. Zamjena postojećeg ACC cjevovoda novoizgrađenim Ductil cjevovodom značajno će poboljšati i kvalitetu pitke vode u vodoopskrbnom sustavu naselja Korenica.
Radovi se planiraju dovršiti do kraja godine, a stanovništvo naselja Korenica se moli za razumijevanje zbog potrebnih prekopa unutar dvorišta i eventualnog dnevnog zatvaranja vode u periodu od 13.00-15.00h.

Uprava društva Vodovod Korenica d.o.o.

[ht_gallery id=”476″ name=”IZMJEŠTANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA CJEVOVODU KORENICA-BJELOPOLJE”]