Projekti

Uspješno iskorištavamo sredstva EU (putem EU fondova ugovoren je projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera). U pripremi je izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Plitvička jezera. Projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda i objekata vodoopskrbe i odvodnje, te izgradnja jednog ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projektom je obuhvaćen i NP Plitvička jezera.

EU projekti