Prijava kvara


Prijava kvarova i puknuća tokom tjedna:
098 1688 495 – Ljuban Babić

Prijava kvarova i puknuća vikendom:
Tijekom vikenda u razdoblju od 7-19-h osigurana su dežurstva po pitanju puknuća cijevi i začepljenja odvoda.

Broj za prijavu hitnih intervencija je:
098 1688 495