Prerada vode

Vodovod Korenica d.o.o. je trgovačko društvo kojem je glavna djelatnost eksploatacija i distribucija vode.U svom operativnom procesu koristimo dezinfekcijske uređaje kako bih korisnicima i potrošačima osigurali fizikalno-kemijski ispravnu vodu.

Lokacija: Vrelo Koreničko

Na lokaciji Korenica prerada vode vrši se upotrebom klor dioksida. Klor dioksid se proizvodi na mjestu unutar montažnog objekta. Postojeći sustav dezinfekcije je u vrlo dobrom stanju te je sigurnost i kvaliteta vode zadovaljavajuća.

Lokacija: Prijeboj

Na lokaciji klorne stanice Prijeboj dezinfekcija vode se vrši doziranjem tekućeg hipoklorita u vodozahvatno mjesto.