Podnošenje prigovora


Sukladno čl. IO. st.4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine”, br. 19/22, 56/23) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama društva te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Vodovod Korenica d.o.o.
Trg Sv. Jurja 12
53230 Korenica

Na e-mail adresu:
info@vodovod-korenica.hr

Info telefon:
053 / 637 – 199

Osobno u tajništvu društva:
Svakim radnim danom od 7:00 do 15:00

Obavijest o načinu podnošenja pismenog prigovora potrošača