Ostale djelatnosti

Za potrebe kvalitetnog održavanja funkcionalnosti sustava javne odvodnje posjedujemo:

  • traktor cisternu „fekalac“ koji služi za pražnjenje septičkih i sabirnih jama
  • visokotlačnu pumpu koja služi za ispiranje i odštopavanje kanalizacijskih cijevi


U slučaju potrebe za jednom od gore navedenih usluga, molimo da nas KONTAKTIRATE