Održan radni sastanak konzultanata za EU projekte-JASPERS za projekt Aglomeracije Plitvička Jezera

U sklopu pripreme EU projekta aglomeracije Plitvička Jezera 17.listopada 2018. godine održan je radni sastanak u hotelu Jezero na kojem su prisustvovali predstavnici JASPERSA, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva zaštite okoIiša i energetike, JUNP Plitivička Jezera, te predstavnici Općine Plitvička jezera i Općine rakovica, Hrvatskih voda, te Predstavnici Spelekom rakovica i Vodovod Korenica d.o.o..

Konzultanti su održali prezentaciju Studije izvodljivosti sa analizom troškova nakon čega je Voditelj Projektnog tima dao dao kratak pregled stanja dovršenosti cjelokupne dokumentacije za prijavu projekta, a predstavnik Vodovoda Korenica je održao prezentaciju vezanu za rješavanje imovinsko — pravnih odnosa.

Utvrđeno je da je priprema projekta u visokoj fazi dovršenosti te da su ishođeni svi prateći dokumenti vezani za zaštitu okoliša. Nakon terenskog obilaska lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Korenica i lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Rastovača stručnjaci JASPERS-a su zaključili da je tehničko rješenje u cijelosti izrađeno i odabrano na ispravan način, te da je projektna studija spremna za aplikaciju uz određene sitne ekonomske korekcije.

Nakon terenskog obilaska održan je ručak pod pokroviteljstvom JUNP Plitvička jezera uz pozdravni govor ravnatelja NP Plitvička Jezera Tomislava Kovačevića koji je pozdravio goste iz EU te ukazao na potrebu da se što prije krene sa rješavanjem dugogodišnjih problema po pitanju odvodnje na području aglomeracije Plitvička Jezera zbog velikog broja turista koji posjećuju ovaj Nacionalni park svake godine i čiji broj kontinuirano raste iz godine u godinu.

[ht_gallery id=”613″ name=”Sastanak konzultanata za EU projekte-JASPERS”]