Vodovod Korenica d.o.o. | O NAMA

Podjelom trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 2014.godine osnovano je trgovačko društvo Vodovod d.o.o.Korenica čija je osnovna djelatnost vodoopskrba i odvodnja.Na sustav javne vodoopskrbe priključeno je oko 2000 korisnika, a na sustav javne odvodnje oko 500 korisnika.

TD Vodovod Korenica d.o.o. posjeduje iskustva te dovoljno stručnog kadra potrebnog za kvalitetno upravljanje i provedbu infrastrukturnih projekata u kojima je kao nositelj /investitor u prethodnim godinama sudjelovao zajedno sa Hrvatskim vodama.

MISIJA

Vlastitim znanjem i djelovanjem osigurati svim svojim korisnicima kvalitetnu ,sigurnu i kontinuiranu vodoopskrbu i odvodnju ,vodeći pri tome računa o očuvanju okoliša i zdravlja naših potrošača.

VIZIJA

Unaprediti kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i odvodnji na području Općine Plitvička jezera, na zadovoljstvo naših sadašnjih i budućih korisnika.

SUKOB INTERESA

Popis gospodarskih subjekta s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:

Temeljem članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13 i 143/13), vezano za sprječavanje sukoba interesa, ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi postojala zakonska zabrana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma s Vodovod Korenica d.o.o..