Nabavljen novi traktor i cisterna te objavljen novi cjenik vodnih usluga

Vodovod Korenica d.o.o. je nabavio novi traktor i cisternu za pražnjenje septičkih jama. S obzirom da smo dosad imali dotrajali traktor i cisternu nismo bili u mogućnosti obavljati pražnjenje septičkih jama na području cijele Općina Plitvička jezera. Sada s novim traktorom i cisternom od 5 m3 možemo prazniti septičke jame na području cijele Općine. Također, snizili smo cijenu po m3 za pražnjenje jama. Pa tako s prijašnjih 64,12 kuna( bez PDV-a) po m3 smo snizili cijenu na 54,40 kuna ( bez PDV-a) po m3 za naše korisnike(fizičke osobe).  A za pravne osobe s 79,93 (bez PDV-a) po m3 snizili smo na 70,40 kn po m3 (bez PDV-a). Također, donesen je novi cjenik  po kojem smo smanjili cijenu za rad kombiniranog stroja.