Nabava usluga

Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave “Usluga izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Plitvička jezera za sufinanciranje iz fondova EU”

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) radi poštivanja načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, a koje mogu biti važne kod izrade dokumentacije o nabavi, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

Naručitelj VODOVOD-KORENICA d.o.o. ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Dokumentaciju o nabavi – nacrt na svoju službenu internetsku stranicu http://vodovod-korenica.hr/nabava-usluga/.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe ili prijedloge na nacrt predložene dokumentacije o nabavi isključivo na e-mail adresu: info@vodovod-korenica.hr zaključno do 17.08.2017. godine.

EV 07-2017 – Usluga izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Plitvička jezera za sufinanciranje iz fondova EU

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – Nacrt

Projektni zadatak

Troškovnik

 

 

Nabava usluga sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi TD Vodovod Korenica d.o.o. a koji je donesen temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine br.  90/11 i 83/13 i 143/13.):

EV 01-2016 – „Projektna dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnih građevina na području NP Plitvička jezera

Poziv na nadmetanje

Prilozi

EV 05-2016 -„PROJEKTIRANJE SANACIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA VS BILCE – PRIJEBOJ“

Poziv na nadmetanje

Prilozi

EV 06-2016 -„POVEZIVANJE ISTRAŽNIH BUŠOTINA S POSTOJEĆIM SUSTAVOM VODOOPSKRBE

Poziv na nadmetanje

Prilozi