Kvaliteta vode

Našim korisnicima isporučujemo vodu najvišeg nivoa zdravstvene ispravnosti

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće provodi se ,u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13),Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13) i Izmjenama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN141/13).

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije redovito kontroliraju zdravstvenu ispravnost vode koreničkog vodovoda.

Zakonska je obveza javnog isporučitelja vodne usluge osigurati da voda za ljudsku potrošnju ispunjava sve propisane parametre za provjeru sukladnosti ,da se primjenjuju postupci temeljeni na internoj kontroli zdravstvene ispravnosti vode na osnovi HACCP sustava te osigurati da vodoopskrbni objekti udovoljavaju traženim higijenskim te sanitarno-tehničkim uvjetima.

vodovod-korenica-iso-9001-logoVodovod Korenica ISO HACCAP