KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PLITVIČKA JEZERA

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PLITVIČKA JEZERA

 

Dana, 23.svibnja 2019. godine u Zagrebu u Hrvatskim vodama potpisan je Ugovor o izradi Koncepcijskog  rješenje vodoopskrbnog  sustava Plitvička jezera s izradom matematičkog modela sadašnjeg  i  budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti. Ugovor je potpisan između predstavnika Vodovoda Korenica d.o.o. kao investitora te Via Factum d.o.o. kao izvođača. Predmetne analize trebale bi obuhvatiti područje cjelovitog vodoopskrbnog sustava Plitvičkih jezera, uključujući i moguće pravce dobave vode s područja šireg od samog  vodoopskrbnog sustava Plitvica. Cilj ovog projekta je osmisliti koncepciju za rješavanja problema vodoopskrbe na području Općine Plitvička jezera, Nacionalnog parka Plitvička jezera te Općine Rakovica. Rok za završetak koncepcijskog rješenja je 30.studeni 2019. godine. Vrijednost investicije je 1.312 500,00 kuna. Sredstva za realizaciju osigurana su  putem Ugovorom o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama 80% i vlastita sredstva Općine Plitvička Jezera 20%.