Javna nabava

Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU:
Vodovod Korenica d.o.o.
Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica
OIB:85899000581
Telefon: 053/637-199; Telefax: 053/776-745
Internetska adresa: www.vodovod-korenica.hr

Nabava roba

Nabava usluga

Nabava radova

Obavijesti

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi: Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi  (NN .90/11)  izjavljujemo da predstavnici Vodovod Korenica d.o.o., kao i s njima povezane osobe u smislu stavka 4. navedenog članka, istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tih gospodarskih subjekata više od 0,5%.

Registar ugovora o javnoj nabavi