Izgradnja vodovoda Rastovača

Dana 05.04.2018. godine izvršeno je uvođenje Izvođača u posao na Izgradnji Vodovoda Rastovača.

Predmet zahvata je rekonstrukcija vodovoda kroz naselje Rastovača. Postojeći djelomično A.C. i PEHD cjevovod ne odgovara vodoopskrbnim zahtjevima naselja, a također evidentirani su i veliki gubici.

Novo-projektirani cjevovod u ukupnoj duljini od 2.747 m’ biti će izgrađen od tvrdog polietilena (PEHD) DN-140, PE-100 što uključuje i kućne priključke u naselju Rastovača.

Radovi na Izgradnji vodovoda Rastovača dio su Sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina NP Plitvička jezera, koji ima za cilj dovođenje vodnih građevina NP Plitvička jezera na tehnički, tehnološki i sanitarno zadovoljavajuću razinua, a planiraju se okončati do 15.lipnja 2018.godine.

Sredstva za realizaciju osigurana su Ugovorom o sufinanciranju sa Hrvatske vode 80% i vlastita sredstva Općina Plitvička Jezera 20%.

[ht_gallery id=”536″ name=”Izgradnja vodovoda Rastovača”]