Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica – POZIV

VODOVOD KORENICA d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, 53230 Korenica, u cilju “izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica, a u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana trasa gore navedenog sustava

 

POZIVAJU SE

 

vlasnici označenih nekretnina na sklapanje Ugovora o pravu služnosti

Sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja mogu pristupiti osobe koje dokažu vlasništvo nad navedenim nekretninama. Ukoliko su kao vlasnici upisane osobe koje su preminule, na potpisivanje ugovora se pozivaju njihovi nasljednici koji su dužni dostaviti dokaz o smrti i rješenje o nasljeđivanju iza pokojnih upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika predmetnih nekretnina.

 

Ujedno se obavještavaju gore navedene osobeda je proveden postupka osiguranja dokaza o stanju I vrijednosti navedene nekretnine, te su izrađeni nalazi procjene vrijednosti koji sadrže izračun naknade koja pripada svakom vlasniku, odnosno suvlasniku predmetne nekretnine.

 

Mole se gore navedene osobe da radi uvida u procijene vrijednosti i obračun naknade kao i plan / položaj prolaska predviđene trase u odnosu na česticu, u svezi sklapanja ugovora pristupe u prostore Vodovoda Korenica, i to uz prethodnu najavu na broj telefona 053/653-106.

[ht_gallery id=”555″ name=”Aglomeracija Plitvička Jezera” columns=”3″]