Cjenici i naknade

* Sve cijene izvan radnog vremena, za usluge na blagdane i državne praznike uvećavaju se za 50%
** Cijene su iskazane bez PDV-a (uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuje porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda, sukladno posebnim propisima)
*** Cijena uključuje transport do mjesta rada u krugu od 20km. Vrijeme transporta ulazi u radne sate. Svaki dodatni kilometar obračunava se važećim cjenikom Članak 2.

Cijene i naknade za potrošnju vode

  • Cjenik vodnih usluga

Preuzmi cjenik

Cjenik ostalih usluga

  • Cjenik usluga u dodatnim djelatnostima javnog isporučitelja vodnih usluga

Preuzmi cjenik